Señorío de Beade

Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) (2014-2020)

Noticias 🕔September 29, 2017

A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto da empresa A PORTELA SAT Nº 523 XUGA consistente en MELLORAS TECNOLÓXICAS EN ADEGA D.O. RIBEIRO, cun investimento de 51.649,37 €, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 18.077,28 € (o 75% financiada polo Feader). Con este proxecto a empresa pretende a modernización das suas instalacións.